Edukacja dla Abonenta MB-IG

Edukacja giełdowa

Edukacja giełdowa MB-IG to docelowo zestaw:
a) artykułów
b) pdf
c) video
d) informacji

Dział powiązany ma być z tematyką:
a) ogólną z zakresu podstaw o inwestowaniu
b) podstaw analizy wykresu
c) zaawansowanych form-przypadków