Mój plan inwestycyjny na kwiecień 2024 r.

Plan Inwestycyjny MB-IG

Jak wykorzystać GPW do zarabiania pieniędzy?

Obejrzyj bezpłatnie „Plan Inwestycyjny MB-IG”, autorstwa Michała Bednarza.

Na wstępie aktualizacji kwietniowej rzucimy okiem na:Czyli:

0:21 – Warszawski Indeks Giełdowy

a) nowe rekordy nawet w kwietniu
b) C/Z i C/Wk dla WIG

2:28 – małe i jeszcze mniejsze spółki

a) nowe szczyty sWIG80, ale co z wolumenem i RSI?
b) sWIG80 vs. WIG20 nadal bez siły relatywnej
c) co raz mniej spółek zalicza wzrosty

5:11 – Złoty PLN

a) spadek siły popytu przy przebijaniu oporów
b) bezruch na USDPLN od miesięcy

7:08 – Zaproszenie

Podsumowanie oraz o 2 dodatkowych materiałach na Blogu

1) Czytelnicy Bloga mogą kliknąć tutaj, aby przejść od razu do Planu. Hasło dostępu będzie podane w wiadomości ode mnie 8 kwietnia rano i w każdej wiadomości dla Czytelników Bloga z powiadomieniami o nowych artykułach.

2) Jeszcze nie jesteś jeszcze moim stałym Czytelnikiem, a chcesz obejrzeć plan? Zapisz się na listę Subskrybentów – wpisz w formularzu swoje imię i adres e-mail, aby otrzymać bezpłatnie dostęp i hasło do aktualnego raportu:

Ważne: Wierzymy w doskonalenie się i rozwój jako Inwestorów. Z tego powodu video Plan Inwestycyjny MB-IG może ma służyć pomocą w zdobywaniu nowej wiedzy i doświadczeń z zakresu inwestycji giełdowych w akcje.

Treści zawarte w tym video mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Czytelnika.

Zawarte w video różne dane, informacje i analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych. Są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. Nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego. Także nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych. Nie mogą być więc traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w video Idealny Plan Inwestycyjny. Nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Ostateczna decyzja transakcyjna należy wyłącznie do Czytelnika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych w video transakcji, każdy Czytelnik powinien sam określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz możliwe straty z nią związane. Również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych należy do Czytelnika.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Czytelnik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.

Pamiętaj, w inwestycjach giełdowych w akcje liczy się samodzielność. Nikt z nas nie wie lepiej od Ciebie, ile warte są Twoje pieniądze.

pozdrawiam
Michał Bednarz
MB-IG