Raport: Kto wypłaca dywidendy w 2023 r.?
|

Kto wypłaca dywidendy w 2023 r.?

Które spółki, ile i na jakich zasadach wypłaci dywidendy w 2023 r.? Raporty finansowe za ubiegły sezon publikowane są w różnych okresach czasowych. Lista firm z GPW i New Connect w miarę upływu czasu zrobi się coraz bogatsza w nowe rekomendacje, a nawet decyzje Walnych o wypłacie. Na bieżąco informujemy o tym co już wiemy.

Tematyka artykułu o dywidendach w 2023 r.:
a) firmy chcące podzielić się zyskiem uzyskanym w 2022 r.
b) kiedy odbędą się Walne z decyzjami dywidendowymi?
c) który dzień jest ostatnią okazją do nabycia akcji pod zarobek?
d) jaka jest atrakcyjność propozycji dla akcjonariuszy?
e) ile ostatecznie inwestorzy otrzymają?

Dywidendy 2023: ważne artykuły

Dostępne dodatkowe artykuły w tematyce dywidendowej, czyli:
a) spółki, które nie wypłacą pieniędzy – kliknij tutaj
b) kto składa bardzo wstępne i jeszcze niezobowiązujące deklaracje – kliknij tutaj
c) czym jest w ogóle dywidenda – kliknij tutaj

Dywidendy w 2023 r.: kto, ile i kiedy

W specjalnej tabelce dostępne są informacje o dywidendach w 2023 r.:

<< Tabelka: Spółki wypłacające dywidendy 2023 >>

Ważne: tabela obejmuje spółki notowane na GPW i New Connect

Legenda:

a) Nazwa – symbol spółki oraz nazwa

b) Data WZA – data Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podczas którego zapadną decyzje o dywidendzie. Akurat w przypadku tzw. zaliczek decyzję podejmuje rada nadzorcza danej firmy.

c) Ostatni dzień do nabycia akcji – data ostatniej sesji, w trakcie której można jeszcze kupić akcje danego waloru, by móc otrzymać dywidendę. Spółki często podają w komunikatach określenia typu tzw. dzień dywidendy (dzień zaksięgowania akcji) itp. Osobiście wolę uprościć sprawę i prezentuję datę ostatniego możliwego dnia pod zakupy.

d) Dzień wypłaty – to dzień, w którym nastąpi wypłaty pieniędzy na konta inwestorów

e) Dywidenda na akcję w zł – wysokość zysku netto firmy, który przypada na 1 akcję danej firmy

f) Stopa dywidendy – to po prostu iloraz wartości dywidendy przypadającej na 1 akcję i ceny tej akcji wyrażony w procentach. Wartość zmienia się codziennie aż do ostatniego notowania z prawem do dywidendy.

g) Status, a konkretnie:
– rekomendowana – zarząd dopiero zarekomendował wypłatę
– uchwalona – obowiązuje od momentu właściwej uchwały podjętej przez akcjonariuszy z WZA
– wypłacona – pieniądze zostały już przelane na konta
– Zal. rekomendowana/uchwalona/wypłacona – dotyczy tzw. zaliczki na poczet dywidendy
– Q. rekomendowana/uchwalona/wypłacona – dotyczy dywidendy, która może być wypłacana co kwartał

Dywidendy w 2023 r.: dodatkowe uwagi

W miarę upływu czasu firmy opublikują kolejne rekomendacje lub decyzje akcjonariuszy. Warto pamiętać, że sama rekomendacja nie oznacza z automatu, że akcjonariusze zdecydują się na wypłatę. W ostatniej chwili mogą też zapaść decyzje wbrew rekomendacji zarządu. Mogą też pojawić się inne propozycje (większej dywidendy lub mniejszej).

GPW wyznaczyła nawet dodatkowy indeks WIGdiv, który obejmuje firmy regularnie dzielące się zyskiem z akcjonariuszami.

Uwaga: w komentarzach do dzisiejszego artykułu zamieszczę informacje o rekomendacjach lub już uchwałach spółek w tym temacie. Uzupełnię także prezentowaną tabelkę w celu jej aktualizacji.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *