Od 2 maja: indeks obligacji skarbowych GPWB-BWZ
|

Od 2 maja: indeks obligacji skarbowych GPWB-BWZ

Już 2 maja rozpoczną się notowania nowego instrumentu. Będzie nim indeks obligacji skarbowych GPWB-BWZ. Co konkretnie kryje się pod tą nazwą? Wbrew pozorom „rodzina” różnych indeksów obligacji dotychczas była całkiem bogata. Jednak dotyczyła wyłącznie obligacji o stałym oprocentowaniu oraz zerokuponowych. Dla nich specjalnym instrumentem finansowym był ETF, choć w obligacje można inwestować na różne sposoby. Sama Beta nie wyklucza wstępnie kreacji instrumentu właśnie typu ETF dla nowego indeksu.

Tematyka:
a) pełna rodzina polskich indeksów obligacji
b) charakterystyka GPWB-BWZ
c) czy wykorzystam go w inwestycjach giełdowych w ramach swoich portfeli?

Indeks obligacji skarbowych GPWB-BWZ w rodzinie

Dotychczas rodzina Indeksów Obligacji Skarbowych obejmowała:
1) TBSP.Index – Treasury BondSpot Poland Index, czyli Indeks Obligacji Skarbowych o stałym oprocentowaniu oraz zerokuponowych o terminie zapadalności co najmniej 6 miesięcy
2) GPWB-B1Y3Y – GPWB Poland Government Bond 1Y-3Y, czyli Indeks Obligacji Skarbowych o stałym oprocentowaniu oraz zerokuponowych, o terminie zapadalności od 12 do 36 miesięcy
3) GPWB-B1Y4Y – GPWB Poland Government Bond 1Y-4Y, czyli Indeks Obligacji Skarbowych o stałym oprocentowaniu oraz zerokuponowych, o terminie zapadalności od 12 do 48 miesięcy
4) GPWB-B1Y5Y – GPWB Poland Government Bond 1Y-5Y, czyli Indeks Obligacji Skarbowych o stałym oprocentowaniu oraz zerokuponowych, o terminie zapadalności od 12 do 60 miesięcy
5) GPWB-B3Y5Y – GPWB Poland Government Bond 3Y-5Y, czyli Indeks Obligacji Skarbowych o stałym oprocentowaniu oraz zerokuponowych, o terminie zapadalności od 36 do 60 miesięcy
6) GPWB-B5Y – GPWB Poland Government Bond 5Y+, czyli Indeks Obligacji Skarbowych o stałym oprocentowaniu oraz zerokuponowych, o terminie zapadalności co najmniej 60 miesięcy

Jak widać wszystkie dotyczą konkretnego typu oprocentowania obligacji. GPWB-BWZ (GPWB Poland Government Floating Rate Bond) to zaś Indeks Obligacji Skarbowych, o oprocentowaniu zmiennym o terminie zapadalności co najmniej 6 miesięcy.

Indeks obligacji skarbowych GPWB-BWZ: podstawy

Będzie to pierwszy indeks obligacji o zmiennym oprocentowaniu.

Danymi wejściowymi do opracowywania nowego indeksu obligacji będą kursy referencyjne TBSP, wykorzystywane dotychczas w metodzie innych indeksów z Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych.

Każdy indeks z rodziny obligacji:
a) odzwierciedla realia i trendy na organizowanym przez BondSpot hurtowym rynku obligacji skarbowych
b) uwzględnia zmiany kursów referencyjnych obligacji skarbowych w jego składzie, wartości narosłych odsetek oraz dochodów z reinwestycji kuponów odsetkowych (indeksy typu dochodowego)

Wykres indeksu GPWB-BWZ
Źródło: GPW

Wartość bazowa nowego indeksu wynosi 1000,00 pkt, a ustalono ją wg stanu na 30 grudnia 2019 r. Od tego dnia także przeliczono historyczne wartości indeksu, które będą dostępne na stronie internetowej GPW Benchmark w pierwszym dniu publikacji.

Aktualnie kapitalizacja 187 534 373 351, 41 zł.

Indeks GPWB-BWZ ma obejmować:
a) wszystkie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu
b) o wartości emisji przekraczającej 5 mld zł
c) terminie zapadalności przekraczającym 6 miesięcy.

Skład indeksu GPWB-BWZ
Źródło: GPW

Wartości indeksu będą publikowane trzy razy dziennie. Zresztą podobnie jak pozostałych indeksów obligacji.

Zmieniony regulamin dopasowany do nowego indeksu znajduje się tutaj.

Indeks obligacji skarbowych GPWB-BWZ: co dalej?

Za wcześnie jeszcze określić czy na pewno i kiedy konkretnie pojawiłby się nowy ETF. Skoro jednak do wykorzystania możliwy jest instrument ogólny dla obligacji stało- oraz zerokuponowych, to nie wykluczam pojawienia się tego typu instrumentu i w dziś opisywanym przypadku. Sama Beta wstępnie dopuszcza możliwość wzbogacenia swojej oferty.

W ramach MB-IG inwestuję głównie w akcje, czy ETF na indeksy akcji, co nie wyklucza możliwości wykorzystania instrumentów finansowych innego rodzaju. Jednak póki nic nie wiem o nowym ETF, póty nie jestem w stanie dziś niczego konkretnego powiedzieć, czy choćby stworzyć potencjalnego planu działania.


Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *