Czym są indeksy GPW TR?
||

Czym są indeksy GPW TR?

Czym są indeksy GPW TR (Total Return) od po prostu indeksów GPW i skąd te różnice? Na naszym rynku możesz w końcu obserwować WIG20 i WIG20TR, mWIG40 i mWIG40TR oraz sWIG80 i sWIG80TR. Dziś wyjaśnię bliżej te niuanse i pokażę w jakich wypadkach mogą być istotne.

Tematyka wpisu o indeksach GPW Total Return:
a) podstawy
b) a w praktyce…
c) związki i instrumenty finansowe

Indeksy GPW TR: założenia

Omówimy sobie to na przykładzie WIG20, czyli indeksu grupującego spółki notowane na GPW o największej kapitalizacji.

WIG20 to indeks typu cenowego. Przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Innymi słowy – jeśli spółka z tego rynku ma wypłacić dywidendę to dzień po ostatnim dniu do nabycia akcji jej wysokość obniża kurs danego waloru. Jest to jednak również ujęte w WIG20. Oczywiście musi to zostać odpowiednio przeliczone, bo wartość akcji spółek jest podawana w złotówkach, a indeksu w punktach.

WIG20TR to indeks typu dochodowego. Czyli tu brana jest pod uwagę dywidenda wypłacane przez największe spółki. Kurs nie jest obcinany.

Indeksy GPW TR: podstawowe różnice na wykresie

Indeksy w wersji TR (Total Return) nie mają tak długiej historii jak zwykłe indeksy. Tym niemniej zobacz na te 2 wykresy:

WIG20 vs. WIG20TR od 2023 r.
Wykres dzienny WIG20 w 2023 r.
WIG20 vs. WIG20TR od 2022 r.
Wykres dzienny WIG20 od 2022 r.

Pierwszy uwzględnia tylko obecny rok. W zasadzie nie widać jeszcze żadnej różnicy między nimi. Wynika to z prostego faktu, że tak naprawdę pojawiają się dopiero stosowne uchwały ze spółek z WIG20/WIG20TR. W II połowie roku w czasie odcięć dywidendy od kursu największych spółek różnice na korzyść WIG20TR staną się widoczne. Drobną przewagę widać już dziś.

Wykres 2 pokazuje sytuację od początków 2022 r. W I połowie roku również indeksy szły łeb w łeb. Pewne dysproporcje w wyniku pojawiły się od ok. czerwca. I połowa 2023 r. nie zniwelowała przewagi TR, a II połowa ją powiększy.

W jeszcze większym ujęciu różnice będą jeszcze bardziej widoczne i nigdy nie zostaną zatarte, czy choćby zmniejszone. W ostatecznym efekcie WIG20TR zawsze będzie co raz lepszy od WIG20.

Jeśli korzystasz z jakichś elementów analizy wykresu np. wsparć i oporów, to poziomy będą zróżnicowane.

Czasem będzie tak, że np. WIG20 atakuje właśnie jakiś opór, a WIG20TR już jest nad nim.

Na pewno nie będzie różnic w kierunkach tzn. nie ma możliwości, że w tym samym czasie:
a) WIG20 zaliczy spadek o -20%
b) WIG20TR zaliczy wzrost o +20%

Indeksy GPW TR a instrumenty

Odpowiednio są również dopasowane konkretne instrumenty. Np.:

a) kontrakty na WIG20 (FW20) są powiązane z WIG20

b) ETF z Bety na wzrost związane są z WIG20TR

W tym wypadku Beta nie wypłaca dywidendy inwestorom, ale opierając się na WIG20TR pokaże lepszy wynik (minus opłaty) niż wynikałoby to z samego WIG20.

c) różne produkty strukturyzowane są związane z WIG20/FW20

Indeksy GPW TR nie tylko u nas

Tego typu wersje nie są zjawiskiem wyjątkowym dla naszej GPW. Podobne indeksy występują np. na giełdach amerykańskiej, czy niemieckiej. Tam zresztą też dostępne są instrumenty oparte o zwykłe indeksy i o wersje TR.

Oczywiście analizy wersji TR wykorzystuję przy konstrukcji mojego planu zakupowego oraz już samego portfela w części dotyczącej ETF.


Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *