Podatek Belki do zmiany?
|

Podatek Belki do zmiany?

Czy to oszczędzanie, czy inwestycje giełdowe w akcje i nie tylko są obciążone od lat ponoć „tymczasowym” z założenia podatkiem. To tzw. podatek Belki w wysokości 19% od zysków kapitałowych. Jeszcze w czerwcu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Finansów o likwidację tej daniny lub istotnej redukcji. Tymczasem rząd ma podobno inny plan.