Video: czym są akcje na GPW?
||

Video: czym są akcje na GPW?

Czym są akcje na GPW? Inwestycje są możliwe w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Akcje, obligacje, certyfikaty, kontrakty – to tylko niektóre z nich. Akcje mogą dać większe zyski niż obligacje, ale mniejsze niż kontrakty. Różni je także skala ryzyka i możliwej straty. Dziś przyjrzymy się z bliska temu instrumentowi i to pod różnymi kątami. W…