30 sierpnia pierwszy ETC na GPW

30 sierpnia pierwszy ETC na GPW

30 sierpnia br. zadebiutuje pierwszy ETC na GPW. To instrument nieco podobny do notowanych już na naszym rynku ETF, choć różni się przede wszystkim rodzajem towaru, który ma naśladować. O czym już wiemy?

Tematyka:
a) co to jest ETC
b) pierwsze informacje o nowym instrumencie na GPW

Czym jest ETC na GPW?

ETC to specyficzny rodzaj dłużnego instrumentu finansowego dla określonego rodzaju papierów wartościowych.

W tym wypadku może naśladować poszczególne towary lub koszyk towarów np. złota, ropy naftowej, metali, energii, zwierząt gospodarskich itp. Ma mieć pełne zabezpieczenie fizyczne.

Ceny ETC mają naśladować zwykle dzienne zmiany cen towarów bazowych.

Instrument tego typu wiąże się z pewnymi kosztami pobieranymi przez emitentów danego ETC.

Dodatkowe cechy ogólne:
a) otwarty charakter, co umożliwia codzienną kreację i umarzanie certyfikatów/jednostek (podobnie jak w ETF-ach)
b) udział animatora rynku,
c) oferowanie instrumentów inwestorom i możliwość obrotu giełdowego tymi instrumentami na zasadach podobnych np. do akcji czy ETF-ów.

Co już wiemy od ETC na GPW?

Na razie czekamy na więcej szczegółów, ale póki co:

a) debiut nastąpi 30 sierpnia

b) nowy produkt będzie oferować ekspozycję na fizyczne złoto, które jest przechowywane w brytyjskiej Mennicy Królewskiej

c) emitentem będzie europejska platforma ETF – HANetf

d) złoto jako zabezpieczenie jest pozyskiwane w sposób odpowiedzialny z legalnych źródeł, a jego duża część pochodzi ze zweryfikowanego recyklingu

e) inwestorzy mogą dokonać jego umorzenia, otrzymując w zamian złote monety bulionowe i sztabki. Konieczny jest bezpośredni kontakt z emitentem

f) sam ETC na złoto został stworzony przez HANetf we współpracy z brytyjską Mennicą Królewską i uruchomiony w lutym 2020 r. Instrument jest denominowany w dolarach amerykańskich, będących bazową walutą ETC. Istotny będzie więc również kurs walutowy USDPLN.

g) Jeden ETC odpowiada wartości 0,01 uncji złota.

Coś więcej o ETC na GPW?

Póki co więcej informacji na temat tego produktu znajduje się na stronie emitenta

Gdy GPW opublikuje więcej szczegółów, to zaprezentuję je również na Blogu. Chodzi np. o to jaki będzie koszt, który będzie pobierać emitent, a będzie uwzględniony w wycenie ETC. Nie znamy także wysokości spreadu, czyli różnicy między ceną kupna, a ceną sprzedaży w tym samym momencie.

Czy interesują Cię inwestycje giełdowe w ETC na GPW?


Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *