19 czerwca: zmiany w indeksach GPW

19 czerwca: zmiany w indeksach GPW

Zmiany w indeksach GPW nie są niczym nowym. Okresowo dochodzi przecież do przesuwania spółek między poszczególnymi rynkami. Tym niemniej 19 czerwca wejdzie w życie kilka zmian, o których dyskutowano podczas tzw. konsultacji publicznych. Czego dotyczyły?

Nowości jakie pojawią się w Regulaminie Rodziny Indeksów Giełdowych to:

a) zmiany zasad dotyczących nadzwyczajnej korekty portfeli Indeksów w przypadku wykluczenia spółki z obrotu na wniosek KNF lub BFG bez uwzględnienia rozliczenia pieniężnego dla inwestora;

b) zmiany progów kwalifikacji spółek w rankingach Indeksów mWIG40 i sWIG80 podczas rewizji i korekt okresowych;

c) zmiany w zasadach kwalifikacji spółek z listy rezerwowej do portfeli Indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 podczas korekty nadzwyczajnej;

d) zmiany częstotliwości wyznaczania wartości poziomów wskaźnika MWO dla indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 WIG30;

e) weryfikację spółek w notowaniu równoległym („dual listed”) pod kątem zasadności ich obecności w portfelach Indeksów Giełdowych w przypadku istotnych różnic w kursach spółki na GPW w porównaniu do zagranicznego rynku macierzystego, na którym dana spółka jest również notowana;

f) zaprzestanie publikacji indeksu WIG.MS-PET z końcem dnia 16 czerwca 2023 r.

Szczegóły są dostępne tutaj.

Korekta okresowa, która nastąpi 16 czerwca, uwzględni już opisane dziś nowości.

Dotychczasowy sposób ustalania składu indeksów GPW jest opisany w podstawowych podręcznikach dla Blogowiczów i Abonentów.

Zobaczymy jak te zmiany w indeksach GPW przełożą się faktycznie na skład i rzeczywiste odzwierciedlenie wpływów na rynku. A co o tym Ty myślisz?


Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *