Rzut okiem na ML System
||

Rzut okiem na ML System

Dziś rzut okiem na ML System od strony długoterminowej. Odbicie od jesieni 2022 r. ma spokojniejszy charakter, skoro kus dotarł do poziomu wcześniej osiąganego w 1 miesiąc. Czy ruch rozkręci się? To zależy też od wyników, które muszą być lepsze niż w I kwartale. Tematyka artykuły: a) informacje o spółce b) lokalne +/- 80 zł…