Czy obligacje dadzą zarobić w 2023 r.

Czy obligacje dadzą zarobić w 2023 r.?

Polskie obligacje skarbowe zaliczył gwałtowny i trwający prawie 2 lata okres bessy. Próby zakończenia spadku nastąpiły w drugiej połowie 2022 r. i była zaakcentowana większą aktywnością wg wolumenu. Co można powiedzieć o sytuacji na początku 2023 r. z perspektywy indeksu TBSP oraz oprocentowania 10-latek (10PLY.B)?

Tematyka analizy polskich obligacji:
a) co z Podwójnym dnem na TBSP?
b) czy oprocentowanie 10-latek spadnie pod poziomy z 2008 r.?

Obligacje TBSP w 2023 r.

2-letnia bessa skasowała 5-letnią część wieloletniej hossy na rynku obligacji zero- i stałokuponowych:

TBSP - styczeń 2023

Sytuacja na tym indeksie sprzyja wykreowaniu budowy tzw. Podwójnego dna. Technicznie z samego wykresu potwierdzenie realizacji układu byłoby sygnałem startu hossy.

Nie mamy danych o wolumenie sprzed 2019 r., ale analizując ostatnie lata możemy określić ubiegłoroczne dołki jako akumulację.

Grudzień był nijaki na tle ubiegłorocznych zachowań, a zwłaszcza dynamicznego listopada. Czy styczeń będzie ponownie bardziej aktywny? Przy okazji popyt musi walczyć z oporem +/- 1765 punktów. Tyle że początek miesiąca nie jest już właściwym okresem do oceny skutków.

Obligacje 10PLY.B w 2023 r.

Do jesieni 2022 r. mocno skoczyło oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych:

10PLY.B - styczeń 2023

Wcześniej pewnym wyznacznikiem był symboliczny szczyt z 2008 r. To z niego zaczęła się formalnie blisko 15-letnia hossa wyrażona spadkiem oprocentowania polskiego długu. Stąd zakończenie bessy wpłynie również na element kosztu jego obsługi. Jednak sporo będzie również zależeć od m.in. dalszych zachowań inflacyjnych i ewentualnych decyzji RPP w kwestii stóp procentowych.

Czy spadek oprocentowania będzie równie efektowny jak stosunkowo niedawna jego zwyżka? Niekoniecznie.

Polskie obligacje: co dalej?

Kluczowe dla dalszego zachowania będą właśnie:
a) inflacja
b) decyzje RPP – wczoraj stopy procentowe zostały na niezmienionym poziomie.

Trudno spodziewać się trwałego spadku oprocentowania polskich 10-latek na np. 1%, gdy ceny w Polsce nadal będą rosły w podobnym tempie. Zwłaszcza gdy RPP zdecyduje się jeszcze na podwyżkę oprocentowania.

W krajowe obligacje można inwestować na różne sposoby. Jednym z nich jest między innymi zakup certyfikatów z ETF na ETFBTBSP, czyli na wzrost indeksu TBSP.

A jak wg Ciebie będą zachowywać się polskie obligacje w 2023 r.?

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *